Een betrouwbaar advies

Monitoren om risico's te vermijden

Verhuur innovatieve meetapparatuur

Continu en direct online monitoren

Versneld bouwrijp maken

Ruim 30 jaar ervaring op het gebied van grondmechanica, monitoring en funderingstechnieken

Trillingsmetingen

Trillingen kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, tot verstoringen leiden van apparatuur of zelfs hinderlijk zijn voor personen. Wilt u schade en overlast voorkomen wees de trillingen dan voor door ze te monitoren.

LEES MEER...

Geluidsmetingen

Ook geluid kan hinderlijk zijn voor personen. Als u werkzaamheden uit gaat voeren waarbij constant geluid vrijkomt, zult u misschien een geluidsmeting moeten laten doen. Binnen het bouwbesluit zijn er namelijk een aantal regels waar u m.b.t. overlast van geluid aan moet voldoen.

LEES MEER...

Doormeten funderingspalen

Een palen veld van honderden funderingspalen, maar zijn de palen nog heel en onbeschadigd nadat ze de grond ingeheid zijn? Met het blote oog kunt u dat niet zien. IFCO kan op een eenvoudige manier en met een innovatief meetsysteem de palen controleren op eventuele defecten.

LEES MEER...

Certificaten en richtlijnen

IFCO Funderingsexpertise BV is een ingenieursbureau dat voldoet aan bepaalde certificaten en richtlijnen. Door het werken volgens deze procedures onderscheiden wij ons als een professionele organisatie die haar klanten en te voorkomen risico’s serieus nemen.

  • BRL 5023
  • ISO 9001
  • VCA
  • SBR
Lees meer...

Projecten

25 jaar ervaring in geotechnisch advies en geotechnische monitoring. U vindt hier een overzicht van een aantal uitgevoerde projecten.

Lees meer...

Partner in APTS B.V.

Sinds januari 2012 is IFCO partner in All Piles Testing Services (APTS). Met BMNED / GSNED is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Lees meer...