Nieuwbouw Montea Isero te Waddinxveen

In onze achtertuin worden heiwerkzaamheden uitgevoerd voor het nieuwe logistiek distributiecentrum aan de Dirk Verheulweg. IFCO voert de trillingsmetingen uit aan de omliggende belendingen en leidingen. Tevens hebben wij deze belendingen bouwkundig opgenomen.

Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD)

Nieuwbouw a/d Noldijk te Barendrecht

Tijdens de heiwerkzaamheden van een nieuw te bouwen woning voeren wij aan de omliggende belendingen trillingsmetingen uit.

Nieuwbouw Medisch Centrum Goes

Kademuren Veenkade Den Haag

Op de Veenkade in Den Haag worden alle kademuren vervangen en de kades opnieuw ingericht. IFCO voert tijdens het gehele project trillingsmetingen uit bij verschillende woningen en panden.

Funderingsherstel Rotterdam

ABN-AMRO Amsterdam

Enige tijd geleden werden er door medewerkers in dit kantoorpand trillingen gevoelt. IFCO werd vrijwel direct door de gemeente ingeschakeld om met 5 trillingsmeters metingen uit te komen voeren. Binnen 24 uur waren wij op locatie.

MFC Stadspolder te Kortgene

Sloopwerk trambaan te Nootdorp

Reconstructiewerkzaamheden in Nootdorp kunnen voor overlast zorgen in de omgeving. IFCO meet de geluidsoverlast en de eventuele trillingen die vrij kunnen komen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Vervangen fietsbruggen te Naarden

Vervangen kademuur Dunne Bierkade

In Den Haag worden a/d Dunne Bierkade de kademuren vervangen. Omliggende monumentale panden worden gemonitord op trillingen om schade te voorkomen. Ook de damwanden worden in de gaten gehouden door middel van inclinometingen.

Vervangen Philips Willemsbrug te Rotterdam

Sloopwerkzaamheden te Leiden

Naast het museum Naturalis te Leiden wordt een oud pand gesloopt. Om schade te voorkomen aan de grote collectie botten die het Naturalis heeft voeren wij trillingsmetingen uit tijdens de sloopwerkzaamheden.

Vervangen riool te Dordrecht

Hoftoren Den Haag

De Hoftoren in Den Haag wordt gedeeltelijk verbouwt. Tijdens de sloopwerkzaamheden van het garagedek hebben wij diverse trillingsmetingen uitgevoerd met meerdere meetsystemen.

Bemande trillingsmeting Oostvoorne

Sloopwerk a/d Badhuisweg te Scheveningen

In Scheveningen wordt dit appartementencomplex gesloopt zodat er nieuwbouw kan plaats vinden. Tijdens de sloopwerkzaamheden hebben wij de geluidsoverlast en trillingen gemeten om schade aan omliggende panden en overlast voor omwonende zoveel mogelijk te voorkomen.

Burgemeester de Bruïnelaan te Zwijndrecht

Groot onderhoud Eidelweisslaan te Papendrecht

Aan de Eidelweisslaan te Papendrecht wordt groot onderhoud gepleegd in opdracht van de gemeente. Om achteraf discussies over schade met eigenaren en bewoners te voorkomen heeft IFCO voor de gemeente de bouwkundige opnamen uitgevoerd in een groot aantal woningen en gebouwen. De opnamen zijn uitgevoerd in samenwerking met onze zusteronderneming 4RISK.

Herinrichting Gouderak

In Gouderak wordt in veel straten de riolering vervangen en de openbare ruimte opgehoogd. Momenteel worden de volgende straten aangepakt: Wilgenhof, Elzenhof, Populierenhof, Kastanjehof, Eikenhof, Beukendaal (noordzijde), Lindendaal (noordzijde) en Lependaal (gedeeltelijk). IFCO meet over een periode van 35 weken de trillingen tijdens de uit te voeren werkzaamheden.

Beschermd dorpsgezicht te Warmond

Warmond, een dorp in de Zuid-Hollandse Bollenstreek en sinds 2006 is een gedeelte van het dorp aangewezen als beschermd dorpsgezicht. In de omgeving worden nieuwe appartementen gebouwd en monitoren wij een aantal van de panden die onder het beschermd dorpsgezicht vallen op trillingen. Omdat de panden een cultuur historische waarde hebben worden zij gemonitord volgens categorie 3 (SBR-A).

Herinrichting Bezuidenhout-Oost te Den Haag

In de wijk Bezuidenhout-Oost in Den Haag wordt het komende jaar gewerkt aan het vervangen van de riolering en de herinrichting van de wijk. Tijdens deze periode zullen wij trillingsmetingen uitvoeren om hinder en schade in de omgeving te voorkomen. De gemeente heeft geëist dat de trillingsmetingen onder BRL5023 uitgevoerd dienen te worden. IFCO is hiervoor gecertificeerd en voert de metingen volgens de gestelde eisen uit.

Schutterskwartier te Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat de kwaliteit van de buitenruimte in het Schutterskwartier verbeteren en de oude riolering vervangen. Wij adviseren de aannemer met betrekking tot de trillingen die vrij komen bij de werkzaamheden. Daarnaast voeren we ook de trillingsmetingen uit om risico’s te vermijden.

Spoorbypass te Mechelen (België)

In Mechelen voeren wij verschillende monitoringswerkzaamheden uit ter ondersteuning van de werkzaamheden bij het spoor en de diverse kunstwerken. Geluid en trillingen hebben wij gemonitord en de palen zijn proefbelast. Lees ook het artikel in het magazine Grond/Weg/Waterbouw België.

Herinrichting Javastraat te Den Haag

In de Haag wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Javastraat. De straat krijgt betere fietspaden, de riolering wordt vervangen en er komt nieuw asfalt. Tijdens deze werkzaamheden monitoren wij de trillingen die eventueel vrij komen, zodat overlast en schade hierdoor beperkt blijft.

Sloopwerk Albert Hahnplantsoen te Amsterdam

Aan het Albert Hahnplantsoen in Amsterdam wordt gesloopt. IFCO monitort de trillingen aan een aantal omliggende woonhuizen om schade aan deze panden te voorkomen.

Muntbrug te Utrecht

In Utrecht worden de remmingswerken van de muntbrug vervangen door nieuwe palen. De monumentale panden in de buurt zijn door ons gemonitord op trillingen om schade aan de panden te voorkomen.

Herinrichting Bomenbuurt te Alphen a/d Rijn

In de wijk Bomenbuurt te Alphen a/d Rijn worden er meerdere straten opnieuw voorzien van riolering. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden die ongeveer 26 weken duren voeren wij met 3 systemen trillingsmetingen uit.