Geotechnisch advies

Arbitrage

Problemen ontstaan op een bouwproject en u komt er als opdrachtgever of aannemer niet uit met de tegenpartij? U vindt dat zij verantwoordelijk waren en zij vinden dat u verantwoordelijk bent voor die technische fout. Vaak worden deze geschillen opgelost via een arbitragezaak.

Geschillen tussen twee partijen ontstaan helaas altijd en overal, ook in de bouw. Bij de meeste bouwprojecten hebben de betrokken partijen van te voren vastgelegd dat zij geschillen niet laten afhandelen door een rechtbank, maar via arbitrage. Dit gebeurt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of bij het Nederlands Arbitrage Instituut.

Een geschil heeft bijna altijd een technische oorzaak en kan daarom het beste worden beoordeeld door een commissie van onafhankelijke personen. Deze personen kunnen niet alleen de juridische en contractuele kant van het geschil belichten, maar hebben ook voldoende gevoel voor techniek. Daarnaast hebben zij in het verleden al veel ervaring en kennis met bouwprojecten opgedaan. Door deze specifieke kennis kunnen zij de technische argumenten zelfstandig beoordelen.

De partijen in het geschil laten zich bij de arbitragezaak meestal bijstaan door specialistische adviseurs, zowel voor het opstellen van rapportages als voor het bijwonen van hoorzittingen.

IFCO is al jarenlang veelzijdig als partijdeskundige betrokken bij diverse arbitrage zaken. Wij worden ingeschakeld door de opdrachtgever in het geschil of door de aannemer die als partij aan de andere kant betrokken is. Onze adviseurs hebben hierdoor veel ervaring met arbitrageprocedures, de redeneerwijze van arbiters, alsmede het begrijpelijk overbrengen van technisch-specialistische argumenten. Wij bieden u hiermee de juiste kennis en ondersteuning als u in een arbitragezaak verwikkeld raakt.

Indien een geschil met een technische achtergrond uiteindelijke wel tot een civiele procedure bij de rechtbank of het Gerechtshof komt worden regelmatig externe ‘rechtbankdeskundigen’ benoemd. Zij dienen de specifieke vragen, geformuleerd door de rechter op basis van een door hen van te voren uitgevoerd onderzoek, te beantwoorden. Ook in dergelijke geschillen wordt vaak een beroep gedaan op de specifieke kennis van de adviseurs bij IFCO.

Wilt u meer weten over onze aanpak bij een arbitragezaak neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.