Atrium de Resident te Den Haag

De Rijksgebouwendienst heeft opdracht verstrekt voor het uitvoeren van TIS werkzaamheden m.b.t. het atrium en aansluitingen op bestaand.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het opstellen van een plan van aanpak, opstellen risicoanalyse en toetsstrategie, controle ontwerp uitgangspunten, het risicogestuurd toetsen van DO en UO, toetsing uitvoeringsdocumenten, het risicogestuurd inspecteren van de uitvoering, opstellen van rapportages, het bespreken van de resultaten en het opstellen van een goedkeuringsverklaring.