Geotechnisch advies

Bemalingen

Een nieuwe bouwput maar wat gaat u doen met de grondwaterstand zodat u met droge voeten en zonder baggerpoel aan het werk kan? Verzakkingen, aantasting van houten paalfundering en droogstand. Diverse risico factoren komen kijken bij de inzet van bemalingen.

Bij de aanleg van funderingen, ondergrondse constructies en andere (bouw)projecten dient men de grondwaterstand binnen de bouwput tijdelijk te verlagen om een droge werksituatie te creëren. Dit gebeurt met bemalen ofwel het onttrekken van grondwater naar een andere plek. De verlaging van het grondwater zal niet geheel zonder risico’s voor de omgeving zijn. Negatieve effecten hierop zijn verzakkingen, schade aan gebouwen, aantasting van houten paalfunderingen, droogstand van beplantingen en gewassen etc. Bemaling kan op verschillende manieren worden toegepast om bepaalde risico’s te voorkomen.

  • Verticale bronbemaling;
  • Horizontale bronbemaling;
  • Zwaartekracht bemaling;
  • Spanning bemaling;

IFCO kan op basis van het beschikbare grondonderzoek prognoses maken van het waterbezwaar en de bijbehorende verlaging van de grondwaterstand als functie van de afstand tot de bouwkuip. Op basis van het resultaat wordt een voorstel gedaan voor opzet en inrichting van de bemaling.

Naast prognoses inventariseren onze adviseurs ook wat de mogelijke effecten zijn op de constructies en objecten binnen het invloedbare gebied. Ook over de mogelijke noodzakelijke maatregelen ter bewaking, beheersing/beperking en/of compensatie van de invloeden kunnen wij u adviseren.

Zo’n uitgebreid onderzoek is nodig voor het verkrijgen van een vergunning voor dat er gestart mag worden met de bemaling. Onze adviseurs begeleiden u dan ook in het gehele traject.

Wilt u meer weten over bemalingsadviezen neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.