Beschermd dorpsgezicht te Warmond

Warmond, een dorp in de Zuid-Hollandse Bollenstreek en sinds 2006 is een gedeelte van het dorp aangewezen als beschermd dorpsgezicht. In de omgeving worden nieuwe appartementen gebouwd en monitoren wij een aantal van de panden die onder het beschermd dorpsgezicht vallen op trillingen. Omdat de panden een cultuur historische waarde hebben worden zij gemonitord volgens categorie 3 (SBR-A).