Diverse

Spoorbypass te Mechelen (België)

In Mechelen voeren wij verschillende monitoringswerkzaamheden uit ter ondersteuning van de werkzaamheden bij het spoor en de diverse kunstwerken. Geluid en trillingen hebben wij gemonitord en de palen zijn proefbelast. Lees ook het artikel in het magazine Grond/Weg/Waterbouw België.

Groot onderhoud Eidelweisslaan te Papendrecht

Aan de Eidelweisslaan te Papendrecht wordt groot onderhoud gepleegd in opdracht van de gemeente. Om achteraf discussies over schade met eigenaren en bewoners te voorkomen heeft IFCO voor de gemeente de bouwkundige opnamen uitgevoerd in een groot aantal woningen en gebouwen. De opnamen zijn uitgevoerd in samenwerking met onze zusteronderneming 4RISK.

IJsselkogge gelicht in Kampen

Dagelijks brengen onze adviseurs verschillende adviezen uit met betrekking tot geotechnische vraagstukken. Af en toe zijn wij dan ook betrokken bij hele bijzondere projecten zoals in Kampen/Lelystad. Een 600 jaar oude kogge is gelicht uit het water van de IJssel bij Kampen. Wij hebben een stabiliteitsberekening gemaakt voor de dijk in Lelystad waar de Kogge overheen moest voor zijn reis naar de conserveringsloods in Bataviastad. De 600 jaar oude Kogge is inmiddels veilig op zijn plek in Lelystad aangekomen.

Maximabrug te Alphen a/d Rijn

Over de Oude Rijn ter hoogte van Hoorn en Hoogewaard-Gnephoek komt een nieuwe energieneutrale brug. Hiermee wil de gemeente Alphen aan den Rijn de leefkwaliteit en de bereikbaarheid van haar inwoners verbeteren. Zij vergroot daarmee de economische vitaliteit. In samenwerking met BouwQ heeft IFCO Funderingsexpertise de “Technical Inspection” uitgevoerd op het geotechnische ontwerp en op de geotechnisch uitgevoerde werkzaamheden.

Burgemeester de Bruïnelaan te Zwijndrecht

Tijdens de riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden a/d Bruïnelaan te Zwijndrecht voeren wij trillingsmetingen, peilbuismetingen en deformatiemetingen uit. Door het combineren van de drie verschillende monitoringsonderdelen beheersen we de risico’s die eventuele schades kunnen veroorzaken.

Sloopwerk a/d Badhuisweg te Scheveningen

In Scheveningen wordt dit appartementencomplex gesloopt zodat er nieuwbouw kan plaats vinden. Tijdens de sloopwerkzaamheden hebben wij de geluidsoverlast en trillingen gemeten om schade aan omliggende panden en overlast voor omwonende zoveel mogelijk te voorkomen.

Vervangen fietsbruggen te Naarden

In Naarden worden twee fietsbruggen vervangen, dichtbij twee monumentale panden. De panden hebben wij door middel van hoogte- en trillingsmetingen gemonitord. Vooraf is een bouwkundige opname uitgevoerd.

Sloopwerk trambaan te Nootdorp

Reconstructiewerkzaamheden in Nootdorp kunnen voor overlast zorgen in de omgeving. IFCO meet de geluidsoverlast en de eventuele trillingen die vrij kunnen komen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Dijkverzakking

Het kwaad is hier helaas al geschiedt. Onze adviseurs geven u graag advies m.b.t. zettingen en verzakkingen.

Geluidswal Ridderkerk

Voor een nieuw industrieterrein in Ridderkerk wordt momenteel een voorbelastingstraject met de IFCO Methode uitgevoerd. Controle momenten worden regelmatig uitgevoerd.