Funderingspalen

Nieuwbouw distributiecentrum Lidl

In Waddinxveen langs de A12 wordt het grootste distributiecentrum van de Lidl gerealiseerd. IFCO meet de 8.384 funderingspalen die voor het project worden geheid, door op eventuele defecten. Naast het doormeten hebben wij ook het heitoezicht op dit project uitgevoerd.

Westergouwe te Gouda

Westergouwe, een nieuwe wijk aan de rand van de stad Gouda. In de nieuwe wijk wordt door onze opdrachtgever gewerkt aan de infrastructuur. Zo maken zij diverse bruggen, waterpartijen en kademuren. Wij verzorgen de diverse monitoring t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Nieuwbouw Bakkersland te Aalmeer

Bakkersland opent in het najaar van 2016 één van de grootste bakkerijen van Europa in Aalsmeer. In februari is gestart met de ontwikkeling van het gebouw met een oppervlakte van 40.000 vierkante meter op Green Park Aalsmeer, dat is gelegen naast de grootste bloemenveiling van de wereld. Het pand komt op 1.053 palen te staan die allen door ons akoestisch worden doorgemeten op defecten.

Drukbelasting palen te Utrecht

In Utrecht hebben wij een drukbelasting uitgevoerd op een aantal palen die een reflectie toonde na het heien. Waarschijnlijk zat er een scheur in de paal. Door middel van een drukbelasting van ongeveer 50 ton hebben we de scheur dicht gedrukt. De reflectie is tijdens de belasting verdwenen, waardoor wordt aangetoond dat de paal weer volledig bruikbaar is.

Nieuwbouw Microsoft Agriport te Middenmeer

In Middenmeer breidt Microsoft uit met de nieuwbouw van een volgend bedrijfspand. Duizenden prefab betonpalen worden voor dit pand geheid door Terracon uit Werkendam. IFCO mag een deel van de palen doormeten om te zien of er verstoringen of breuken zijn.

Hoekselijn te Schiedam

Voor de nieuwe lightrailverbinding Hoekse Lijn tussen het nieuwe station Hoek van Holland Strand en metrostation Schiedam Centrum worden verschillende palen geheid. De palen zijn nog op hoogte waardoor we de palen moesten doormeten vanuit een hoogwerker.

Heitoezicht windpark Bouwdokken

In Zeeland nabij Neeltje Jans wordt een nieuwe windmolenpark gebouwd genaamd ‘Bouwdokken’. Negen nieuwe windmolens zullen in 2018 klaar zijn voor gebruik. Voor de aannemer verzorgen wij het heitoezicht op dit project.