Trillingsmetingen

Muntbrug te Utrecht

In Utrecht worden de remmingswerken van de muntbrug vervangen door nieuwe palen. De monumentale panden in de buurt zijn door ons gemonitord op trillingen om schade aan de panden te voorkomen.

Herinrichting Javastraat te Den Haag

In de Haag wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Javastraat. De straat krijgt betere fietspaden, de riolering wordt vervangen en er komt nieuw asfalt. Tijdens deze werkzaamheden monitoren wij de trillingen die eventueel vrij komen, zodat overlast en schade hierdoor beperkt blijft.

Spoorbypass te Mechelen (België)

In Mechelen voeren wij verschillende monitoringswerkzaamheden uit ter ondersteuning van de werkzaamheden bij het spoor en de diverse kunstwerken. Geluid en trillingen hebben wij gemonitord en de palen zijn proefbelast. Lees ook het artikel in het magazine Grond/Weg/Waterbouw België.

Schutterskwartier te Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat de kwaliteit van de buitenruimte in het Schutterskwartier verbeteren en de oude riolering vervangen. Wij adviseren de aannemer met betrekking tot de trillingen die vrij komen bij de werkzaamheden. Daarnaast voeren we ook de trillingsmetingen uit om risico’s te vermijden.

Herinrichting Bezuidenhout-Oost te Den Haag

In de wijk Bezuidenhout-Oost in Den Haag wordt het komende jaar gewerkt aan het vervangen van de riolering en de herinrichting van de wijk. Tijdens deze periode zullen wij trillingsmetingen uitvoeren om hinder en schade in de omgeving te voorkomen. De gemeente heeft geëist dat de trillingsmetingen onder BRL5023 uitgevoerd dienen te worden. IFCO is hiervoor gecertificeerd en voert de metingen volgens de gestelde eisen uit.

Beschermd dorpsgezicht te Warmond

Warmond, een dorp in de Zuid-Hollandse Bollenstreek en sinds 2006 is een gedeelte van het dorp aangewezen als beschermd dorpsgezicht. In de omgeving worden nieuwe appartementen gebouwd en monitoren wij een aantal van de panden die onder het beschermd dorpsgezicht vallen op trillingen. Omdat de panden een cultuur historische waarde hebben worden zij gemonitord volgens categorie 3 (SBR-A).

Herinrichting Gouderak

In Gouderak wordt in veel straten de riolering vervangen en de openbare ruimte opgehoogd. Momenteel worden de volgende straten aangepakt: Wilgenhof, Elzenhof, Populierenhof, Kastanjehof, Eikenhof, Beukendaal (noordzijde), Lindendaal (noordzijde) en Lependaal (gedeeltelijk). IFCO meet over een periode van 35 weken de trillingen tijdens de uit te voeren werkzaamheden.

Groot onderhoud Eidelweisslaan te Papendrecht

Aan de Eidelweisslaan te Papendrecht wordt groot onderhoud gepleegd in opdracht van de gemeente. Om achteraf discussies over schade met eigenaren en bewoners te voorkomen heeft IFCO voor de gemeente de bouwkundige opnamen uitgevoerd in een groot aantal woningen en gebouwen. De opnamen zijn uitgevoerd in samenwerking met onze zusteronderneming 4RISK.