Trillingsmetingen

Burgemeester de Bruïnelaan te Zwijndrecht

Tijdens de riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden a/d Bruïnelaan te Zwijndrecht voeren wij trillingsmetingen, peilbuismetingen en deformatiemetingen uit. Door het combineren van de drie verschillende monitoringsonderdelen beheersen we de risico’s die eventuele schades kunnen veroorzaken.

Sloopwerk a/d Badhuisweg te Scheveningen

In Scheveningen wordt dit appartementencomplex gesloopt zodat er nieuwbouw kan plaats vinden. Tijdens de sloopwerkzaamheden hebben wij de geluidsoverlast en trillingen gemeten om schade aan omliggende panden en overlast voor omwonende zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoftoren Den Haag

De Hoftoren in Den Haag wordt gedeeltelijk verbouwt. Tijdens de sloopwerkzaamheden van het garagedek hebben wij diverse trillingsmetingen uitgevoerd met meerdere meetsystemen.

Vervangen riool te Dordrecht

In de Madame Curiestraat wordt het gehele riool vervangen. Tijdens de werkzaamheden meten wij de trillingen die vrijkomen. De meetsystemen “lopen” meerdere weken op de kortste afstand van de werkzaamheden mee.

Sloopwerkzaamheden te Leiden

Naast het museum Naturalis te Leiden wordt een oud pand gesloopt. Om schade te voorkomen aan de grote collectie botten die het Naturalis heeft voeren wij trillingsmetingen uit tijdens de sloopwerkzaamheden.

Vervangen Philips Willemsbrug te Rotterdam

In Rotterdam wordt de Philips Willemsbrug vervangen door een geheel nieuwe brug. Op 4 verschillende locaties voeren wij trillingsmetingen uit. De meetsystemen zijn uitgevoerd met online monitoring zodat diverse partijen zoals de aannemer, de heier of de gemeente 24 uur per dag mee kunnen kijken.

Vervangen kademuur Dunne Bierkade

In Den Haag worden a/d Dunne Bierkade de kademuren vervangen. Omliggende monumentale panden worden gemonitord op trillingen om schade te voorkomen. Ook de damwanden worden in de gaten gehouden door middel van inclinometingen.