Geotechnisch monitoring

IFCO Funderingsexpertise B.V.

Limaweg 17, 2743 CB Waddinxveen

0182-646646

Deformatiemetingen

Een bouwproject kan ook invloed hebben op de zakkingen en eventuele verplaatsing van gebouwen in de omgeving. Bijvoorbeeld door waterstand verlaging, een doorbuigende damwand of trillingshinder. Wilt u voorkomen dat u achteraf klachten krijgt van eigenaren die zakkingen of verplaatsingen ondervinden?

Nauwkeurige deformatiemetingen (NDM) worden uitgevoerd om eventuele zakkingen, verplaatsingen en een eventueel zakkingstempo van een gebouw of object vast te stellen.

Door het aanbrengen en inmeten van meetbouten in gebouwen en/of objecten kan de bestaande situatie in verticale richting (hoogte) worden vastgelegd. De verticale positie van de meetbouten wordt nauwkeurig ingemeten ten opzichte van één of meerdere referentiebouten. Door de meting op een later tijdstip te herhalen is het mogelijk eventuele zakking, ten opzichte van de eerste meting, van een object/gebouw inzichtelijk te maken.

NDM-meetsysteem

De meting wordt uitgevoerd met een optisch-electronisch nauwkeurigheidswaterpasinstrument van het merk Leica (type DNA03) met bijbehorende temperatuurongevoelige invarbaak voorzien van een barcode.

Onder normale omstandigheden kan met deze apparatuur binnen een sluitende waterpassing een nauwkeurigheid van -0,10 of +0,10 mm per instrumentopstelling worden gerealiseerd. De meting wordt uitgevoerd in honderdsten van millimeters. Na afloop van de metingen ontvangt u van ons een rapportage waarin staat hoeveel zakking er tijdens de metingen heeft plaats gevonden.

Als er voor een langere periode continue deformaties gemeten dienen te worden op uw project kunnen wij dit ook via automatische monitoring uitvoeren.

Wilt u meer weten over deformatiemetingen en het uitvoeren hiervan neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan bij onze partner 4RISK, specialist in omgevingsrisicomanagement, per e-mail offertes@4risk.nl.