Geotechnisch monitoring

IFCO Funderingsexpertise B.V.

Limaweg 17, 2743 CB Waddinxveen

0182-646646

Akoestisch doormeten funderingspalen

Een palen veld van honderden funderingspalen, maar zijn de palen nog heel en onbeschadigd nadat ze de grond ingeheid zijn? Met het blote oog kunt u dat niet zien. IFCO kan op een eenvoudige manier en met een innovatief meetsysteem de palen controleren op eventuele defecten.

Onze meettechnicus kan na het heien van de funderingspalen uw palen stuk voor stuk akoestisch doormeten met het bekende hamertje tik systeem.

Deze methode is nog steeds de meest gebruikte methode om informatie en eventuele defecten van de funderingspalen snel en op een voordelige manier te bepalen, voordat de palen definitief worden opgenomen in de fundering.

Met het SIT-Systeem dat wij gebruiken kunnen de volgende palen doorgemeten worden:

  • Betonpalen
  • Prefab funderingspalen
  • Vibro palen
  • HSP-Palen
  • Diverse in de grond gevormde palen

Door met de hamer op een paalkop te slaan en aan de andere kant de gevoelige versnellingsopnemer te gebruiken wordt de paal gemeten. Het gemeten signaal is direct op het scherm van de meetapparatuur te zien. De goede meting wordt opgeslagen met de aanvullende gegevens zoals het paalnummer, de paaloppervlakte, de datum, de tijd, de versterkingsfactor en de filterbreedte. Wij voeren meerdere metingen per paal uit om het perfecte signaal op te pikken en zo een goed beeld te krijgen over eventuele defecten.

100% van de palen meten

Akoestisch doormeten van palen wordt uitgevoerd om eventuele gebreken in palen op te sporen. Wanneer slechts een deel bijvoorbeeld 25% van de palen wordt doorgemeten is de kans op het vinden van een gebrek klein. Wij adviseren daarom om alle funderingspalen binnen uw bouwproject door te meten.

Onderwater palen doormeten

Indien nodig kunnen er ook palen doorgemeten worden die onderwater staan. Het onderwater doormeten van betonpalen geschiedt met assistentie van een ervaren duikploeg. In dat geval voert de duiker de akoestische metingen uit, terwijl de meettechnicus de meetapparatuur bedient en de meetresultaten op bruikbaarheid beoordeelt.

Palen doormeten onder druk

Bij het doormeten van palen kan het zo maar zijn dat er een scheur gevonden wordt. Om toch aan te kunnen tonen dat een funderingspaal bruikbaar is kan er een test gedaan worden onder druk. Met een vijzel en groot gewicht aan ballast (gewicht wat de paal zou moeten kunnen dragen) wordt er druk uitgevoerd op de paal. Zodra het volle gewicht op de paal is gedrukt wordt de paal nogmaals doorgemeten. Bij onderstaande meetsignalen kunt u het verschil zien voor de belasting en tijdens de belasting. Door dit aan te tonen wordt duidelijk dat de paal wel voldoende draagvermogen heeft.

Meetsignalen drukbelasting Utrecht

Rapportage

Na de meting zal de meettechnicus met de testsignalen een rapportage opmaken en naar u toesturen. Hiermee kan gekeken worden of eventuele defecte palen vervangen moeten worden.

Het doormeten van de palen wordt uitgevoerd conform CUR-aanbeveling 109:2013. De Profound SIT meetapparatuur die wij gebruiken voldoet volledig aan de CUR-aanbeveling 109:2013.

Het SIT-systeem is ook beschikbaar om te huren.

Wilt u meer weten over het akoestisch doormeten van funderingspalen neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan via calculatie@ifco.nl.