Drukbelasting palen te Utrecht

In Utrecht hebben wij een drukbelasting uitgevoerd op een aantal palen die een reflectie toonde na het heien. Waarschijnlijk zat er een scheur in de paal. Door middel van een drukbelasting van ongeveer 50 ton hebben we de scheur dicht gedrukt. De reflectie is tijdens de belasting verdwenen, waardoor wordt aangetoond dat de paal weer volledig bruikbaar is.