Geotechnisch advies

Funderingsadvies

Bodem Nederland

Er heeft een funderingsonderzoek plaatsgevonden aan uw woning of pand waaruit blijkt dat de paalfundering niet meer in goede staat is. Welke oplossing zijn er eigenlijk om dit te herstellen?

De bodem in Nederland is opgebouwd uit verschillende soorten materiaal, zoals klei, veen, zand en löss. Elke bodemsoort heeft verschillende eigenschappen, bijvoorbeeld stabiliteit en waterdoorlatendheid. Deze verschillende eigenschappen hebben grote invloed op bijvoorbeeld de grondwaterstanden en het gemak waarmee regenwater

opgenomen wordt in de bodem.

Fundering op palen

Omdat in grote delen van Nederland direct beneden het maaiveld een voldoende  draagkrachtige grondlaag ontbreekt moeten veel bouwwerken voorzien worden van een paalfundering. Er zijn veel paalsystemen beschikbaar waardoor goed gekeken dient te worden in welke omstandigheden er gebouwd wordt en met welke voorwaarden.

Onze adviseurs zijn op de hoogte over de werking en de voor- en nadelen van de diverse paalfunderingen. Zij adviseren u welk paaltype het beste gebruikt kan worden. Hierbij

Fundering Nederland

wordt rekening gehouden met theoretische aspecten en uitvoeringszaken. Zij maken hier ook een zogenaamd paaldraagvermogen berekening voor.

 

Paaldraagvermogen berekeningen voor drukpalen worden uitgevoerd volgens de NEN 6740 “Basiseisen en Belastingen” en de NEN 6743 “Berekeningsmethode voor funderingen op palen – Drukpalen”. De berekeningen voor trekpalen worden volgens CUR-rapport 2001-4 “Ontwerpregels voor trekpalen” opgesteld.

Fundering op staal

In de omgeving waar benden het maaiveld wel tot voldoende diepte een draagkrachtige ondergrond aanwezig is bestaat de mogelijkheid om op staal te funderen. Het gebouw wordt op een ondiepe fundering gezet van stroken of een betonplaat.
IFCO kan voor dergelijke situaties berekenen welke afmetingen de fundering dient te bezitten, zodat de constructie voldoende draagvermogen kan leveren. Deze berekeningen worden uitgevoerd volgens NEN 6740 “Basiseisen en Belastingen” en NEN 6744 “Berekeningsmethode voor funderingen op staal”.

Funderingsherstel

Indien funderingsherstel wordt toegepast kunnen onze adviseurs een paaladvies voor u uitbrengen. In overleg met de constructeur wordt het juiste paalsysteem gekozen en de diameter alsmede het paal puntniveau van de toe te passen palen bepaald.

Wilt u meer weten over funderingen en funderingsadvies neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.