Verhuur meetapparatuur

IFCO Funderingsexpertise B.V.

Limaweg 17, 2743 CB Waddinxveen

0182-646646

Geluidsmeter

Overlast van geluid op (bouw)projecten wordt veelal veroorzaakt door het inbrengen van funderingspalen, in- of uittrillen van damwanden of sloopwerkzaamheden. Om klachten van omwonenden te voorkomen kunt u het geluid vaststellen met een geluidsmeter. Zo bent u altijd ingedekt voor het officieel toelaatbare geluid en kunt u uw werkzaamheden aanpassen als u over deze waardes heen gaat.

Vaak wordt met betrekking tot de toegestane geluidsbelasting verwezen naar de Ciculaire Bouwlawaai uit 1981. Deze geeft dezelfde grenswaarden als het Bouwbesluit 2012 maar biedt meer informatie en aanknopingspunten voor het opstellen van voorwaarden.

Geluidsmeter Norsonic

U kunt gebruik maken van onze geluidsmeter Norsonic Nor 131. De geluidsmeter moet aan de buitengevel van een pand bevestigd waarna continu de geluidssterktes gemeten kunnen worden. Per geluidsmeter wordt op één punt tegelijk het geluid geregistreerd. Dagelijks e-mailt de geluidsmeter een rapportage waarin onder andere het gewogen geluiddrukniveau LAeq staat gepresenteerd.

Onze meettechnici kunnen de geluidsmeting ook bemand of onbemand voor u uitvoeren. Zie voor meer informatie geluidsmetingen.

Wilt u meer weten over het huren van geluidsmeters neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Norsonic geluidsmeter