Geotechnisch advies

Geotechnisch advies

Onze adviesafdeling bestaat uit een klein team hoogwaardig gekwalificeerde en ervaren ingenieurs die u adviseren over de risico’s die kunnen ontstaan tijdens uw bouwproject en de invloed hiervan op de omgeving, boven de grond maar ook in de grond.

Hoofdzakelijk worden er funderingstechnische adviezen gegeven die betrekking hebben op de ontwerp- en bouwfase van een project.

In de rol van adviseur denken wij met u mee over de manier waarop wij de risico’s maar ook de kansen op uw bouwproject het beste kunnen beheersen en benutten.

Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van de verschillende adviezen die onze adviseurs aan u kunnen geven.

Mocht u meer willen weten over advieswerkzaamheden neem dan contact met ons op.

Funderingsadvies

Vrijgegraven fundering

Er heeft een funderingsonderzoek plaatsgevonden aan uw woning of pand waaruit blijkt dat de paalfundering niet meer in goede staat is. Welke oplossing zijn er eigenlijk om dit te herstellen?

Prognoses

Prognosegrafiek

In het bestek van uw bouwproject wordt geëist dat u van te voren opgeeft hoeveel geluid, trillingen of zettingen u verwacht door het uitvoeren van de vele verschillende werkzaamheden. Hoe bepaalt u dit van tevoren als u niet weet wat de omgeving doet?

Geotechnische schadegevallen

Scheur in muur2

U heeft schade aan uw gebouw of woning maar eigenlijk weet u helemaal niet waardoor deze schade veroorzaakt is. Een scheur in uw muur aan de binnen of buitenkant of een deel van het pand is ineens verzakt.

Berekeningen

ifco_bannervisuals_2

Een nieuw project, bijna klaar om te gaan starten met de bouwwerkzaamheden maar er moeten nog vergunningen aangevraagd worden. En wat te denken over de verschillende berekeningen die daarbij ingediend moeten worden. Berekeningen die betrekking hebben op de effecten van de verschillende risico’s die voor kunnen komen tijdens de bouw.

Second opinion

U kent het wel, u krijgt een advies maar eigenlijk weet u niet zeker of dit wel het goede advies is wat u moet opvolgen. U kunt dan bij een onafhankelijke partij een second opinion laten doen om te zien of het advies dat u gekregen heeft wel het beste advies is.

Funderingsonderzoek

Specht

Heeft u een woning of bent u van plan een woning te gaan kopen maar heeft u twijfels over de fundering? U heeft scheuren gezien of het pand staat scheef of is (gedeeltelijk) verzakt? Grote kans dat de fundering van het pand niet meer in goede staat is.

Bouwputten

Damwanden2

Gaat u een fundering, een kelder, een tunnel, een riolering of een andere ondergrondse constructie maken? De aanleg van een bouwput moet tegenwoordig bijna altijd plaats vinden binnen een gesloten bouwkuip met grond- en waterkerende wanden.

Arbitrage

Rechten

Problemen ontstaan op een bouwproject en u komt er als opdrachtgever of aannemer niet uit met de tegenpartij? U vindt dat zij verantwoordelijk waren en zij vinden dat u verantwoordelijk bent voor die technische fout. Vaak worden deze geschillen opgelost via een arbitragezaak.

Bemalingen

Oude paal

Een nieuwe bouwput maar wat gaat u doen met de grondwaterstand zodat u met droge voeten en zonder baggerpoel aan het werk kan? Verzakkingen, aantasting van houten paalfundering en droogstand. Diverse risico factoren komen kijken bij de inzet van bemalingen.

TIS controle werkzaamheden

N33-assen-zuidbroek

IFCO is onderdeel van een TIS-organisatie. Dit is een technisch deskundig instituut dat onafhankelijk is van alle partijen die bij de bouw van een project betrokken zijn. Een TIS-organisatie beoordeelt de constructieve veiligheid van een bouwwerk. Deze analyseert risico’s in alle bouwfases, toetst het ontwerp, doet technische controles, voert inspecties uit tijdens de bouw en geeft een goedkeuringsverklaring af bij oplevering.