Geotechnisch monitoring

Geotechnische monitoring

Naast het dagelijks advies verzorgen wij ook de uitvoering van diverse uiteenlopende monitoringsprojecten. Wij werken nauw samen met onze partner en zusteronderneming 4RISK. Zij voeren de monitoringen uit. 

Op veel bouwprojecten moet er rekening gehouden worden met de directe omgeving van het project. Het kan namelijk zijn dat er vlak bij de uit te voeren werkzaamheden andere panden, soms zelfs monumentale panden staan. Of er wordt midden in een woonwijk gewerkt waar veel mensen wonen. Het zou zo maar eens kunnen gebeuren dat deze directe omgeving last ondervindt van de werkzaamheden die plaats vinden. Dit kan zijn in de vorm van trillingen, geluidsoverlast, verzakkingen of scheuren in panden.

De meettechnici van onze partner van 4RISK zijn gespecialiseerd in het meten van dit soort risico’s. Met innovatieve meetapparatuur kunnen zij op uw bouwproject de meetsystemen installeren om zo daadwerkelijk de risicofactoren te meten.

Mocht u meer willen weten over geotechnische monitoring of geheel vrijblijvend een stukje advies willen ontvangen neem dan contact met ons op. Of kijk op de website van onze partner 4RISK

Trillingsmetingen

Vibra

Trillingen kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, tot verstoringen leiden van apparatuur of zelfs hinderlijk zijn voor personen. Wilt u schade en overlast voorkomen wees de trillingen dan voor door ze te monitoren.

Akoestisch doormeten funderingspalen

ifco_bannervisuals_4

Een palen veld van honderden funderingspalen, maar zijn de palen nog heel en onbeschadigd nadat ze de grond ingeheid zijn? Met het blote oog kunt u dat niet zien. IFCO kan op een eenvoudige manier en met een innovatief meetsysteem de palen controleren op eventuele defecten.

Geluidsmetingen

Norsonic Geluidsmeter

Ook geluid veroorzaakt door bouwwerkzaamheden kan hinderlijk zijn voor personen. Als u werkzaamheden uit gaat voeren waarbij constant geluid vrijkomt, zult u misschien een geluidsmeting moeten laten doen. Binnen het bouwbesluit zijn er namelijk een aantal regels waar u m.b.t. overlast van geluid aan moet voldoen.

Waterspanningsmetingen

Waterspanningsmeter bij dijklichaam

Wat gebeurt er met het water in de grond als u belasting op het maaiveld van uw bouwlocatie aanbrengt? De waterspanningen in de verschillende grondslagen nemen toe en kunnen zorgen voor het verschuiven van de verschillende ondergronden.

Proefbelastingen

Proefbelasten NAVO

In sommige gevallen moeten funderingspalen proefbelast worden zodat aan getoond kan worden dat het geotechnisch draagvermogen van de funderingspaal voldoende is.

Deformatiemetingen

Metingen aan Poldermolen

Een bouwproject kan ook invloed hebben op de zakkingen en eventuele verplaatsing van gebouwen in de omgeving. Bijvoorbeeld door waterstand verlaging, een doorbuigende damwand of trillingshinder. Wilt u voorkomen dat u achteraf klachten krijgt van eigenaren die zakkingen of verplaatsingen ondervinden?

Monitoringsplannen

Monitoringsplannen

Voordat een (bouw)project kan starten moeten er meestal plannen ingediend worden waarin staat hoe een project gemonitord gaat worden. Hierin staat bijvoorbeeld hoe een meetspecialist tijdens de uitvoering te werk gaat en met welke meetsystemen.

Hellingmetingen / Inclinometingen

inclinometer 001

In de ondergrond kunnen soms horizontale verplaatsingen voorkomen. Deze kunnen leiden tot schade aan gebouwen en boven- en ondergrondse infrastructuur zoals wegen, dijken, kabels en transportleidingen. Door middel van een hellingmeting, ook wel inclinometing genoemd meten we of er inderdaad verplaatsing is en hoeveel deze verplaatsing is.

Bouwkundige opname

Scheur in muur5

Een discussie met de eigenaren van omliggende panden over schade die ontstaan is aan hun pand, door de werkzaamheden die u uitgevoerd heeft? Om deze discussie en andere narigheid te voorkomen is het goed om voor de start van een (bouw)project een bouwkundige opname te doen van de omliggende objecten.

Scheurmetingen

Scheurmeting

Scheuren in de muren of de constructie van uw woning of uw bedrijfspand? Op een eenvoudige manier monitoren wij of de scheuren nog actief zijn.