Geotechnisch advies

Geotechnische schadegevallen

U heeft schade aan uw gebouw of woning maar eigenlijk weet u helemaal niet waardoor deze schade veroorzaakt is. Een scheur in uw muur aan de binnen of buitenkant of een deel van het pand is ineens verzakt.

Regelmatig ontstaat er schade aan gebouwen of aan woningen die voortkomen uit geotechnische problemen. Deze oorzaken kunnen voorkomen omdat er een gebrek is aan de fundering van het pand of juist door iets van buitenaf.

Een funderingsgebrek kan bestaan uit verrotting van een houten paalfundering, negatieve of positieve kleefbelasting op de paalfundering waarmee niet of onvoldoende rekening is gehouden alsmede een fundering “op staal” op een te weinig draagkrachtige ondergrond.

Oorzaken van buitenaf kunnen bijvoorbeeld zijn (tijdelijke) verlaging van de grondwaterstand, aanbrengen van een ophoging/voorbelasting in de directe nabijheid, het heien van palen, het in- en/of uittrillen van damplanken, of activiteiten bij de realisatie van een nabijgelegen bouwkuip.

IFCO Funderingsexpertise heeft uitgebreide ervaring met het vaststellen van oorzakelijke verbanden in geval van geotechnische schade in concrete situaties alsmede met het aangeven van oplossingen om dergelijke situatie te stabiliseren en te repareren. Deze werkzaamheden worden onder andere uitgevoerd in opdracht van gemeenten, provincies, gebouweigenaren, expertisebureaus, verzekeraars, projectontwikkelaars of aannemers.

Door deze ervaring is IFCO Funderingsexpertise tevens in staat om in de voorbereidende fase bij projecten een nauwkeurige risicoanalyse uit te voeren en om concrete maatregelen voor te stellen om bouwschade aan eigendommen van derden te voorkomen dan wel het risico daarop te minimaliseren.

Na het vaststellen van de schade kan het voorkomen dat er een funderingsonderzoek gedaan dient te worden. Indien nodig kan IFCO hier ook een funderingsadvies voor uitbrengen.

Wilt u meer weten over het vaststellen van schades neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.