Kunstwerken Schiphol

Door Rijkswaterstaat is aan SAAone de realisatie van de weguitbreiding A1/A6 Diemen-Almere Havendreef opgedragen.

SAAone heeft opdracht verstrekt voor Technical Inspection Services m.b.t. ontwerp en realisatie van de kunstwerken voor een deel van het traject. Tijdens de verschillende stappen in het ontwerp worden risicogestuurde beoordelingen van de ontwerpproducten uitgevoerd. Tijdens de realisatiefase worden risicogestuurde inspecties uitgevoerd op de uitvoering van het bouwwerk.

De volgende werkzaamheden zijn door ons uitgevoerd:

projectspecifieke risicoanalyse en -evaluatie van het aanbiedingsontwerp, validatie DO, validatie UO, validatie van (een deel van) het VO, verificatie d.m.v. inspecties, opstellen eindrapportage, afgeven Verklaring van Geen Bezwaar bij het einde van het werk.

De werkzaamheden voor dit project zijn uitgevoerd door IRI BouwQ Survey, een samenwerkingsverband van TIS-organisaties IRI en BouwQ