Geotechnisch monitoring

IFCO Funderingsexpertise B.V.

Limaweg 17, 2743 CB Waddinxveen

0182-646646

Monitoringsplannen

Voordat een (bouw)project kan starten moeten er meestal plannen ingediend worden waarin staat hoe een project gemonitord gaat worden. Hierin staat bijvoorbeeld hoe een meetspecialist tijdens de uitvoering te werk gaat en met welke meetsystemen.

IFCO kan een dergelijk monitoringsplan voor u opstellen bij het monitoren van trillingen, geluid en zettingen. U ontvangt het plan digitaal van ons, voor de start van de uit te voeren monitoringswerkzaamheden. Hieronder vindt u een overzicht van wat er in een monitoringsplan omschreven wordt.

Monitoringsplan trillingen

In het monitoringsplan voor de trillingsmetingen worden de volgende aspecten behandeld:

  • Korte omschrijving van het project.
  • Beschrijving van de meetapparatuur die gebruikt wordt tijdens de trillingsmeting.
  • Beschrijving van de beoordelingsrichtlijnen (SBR-richtlijn A en/of B). Daarbij wordt onder andere aangegeven wat wordt verstaan onder een indicatieve trillingsmeting, een beperkte trillingsmeting en een uitgebreide trillingsmeting.
  • Beschrijving van de manier waarop de trillingsmetingen tijdens de werkzaamheden worden uitgevoerd en worden gerapporteerd. Er wordt, indien mogelijk, aangegeven wanneer en ter plaatse van welke belendingen trillingsmetingen dienen te worden uitgevoerd.

Meer informatie over het uitvoeren van trillingsmetingen vindt u hier.

Monitoringsplan geluid

In het monitoringsplan geluid worden de volgende aspecten behandeld.

  • Beschrijving van de meetapparatuur die gebruikt wordt tijdens de geluidsmeting.
  • Beschrijving van de rapportage die gemaakt wordt na de geluidsmeting.
  • Algemene beschrijving van de manier waarop de geluidsmeting tijdens heiwerk en/of trilwerk wordt uitgevoerd. Er wordt niet in detail aangewezen wanneer en ter plaatse van welke panden geluidsmetingen dienen te worden uitgevoerd. Op dit laatste zal in het werk geanticipeerd dienen te worden.

Meer informatie over het uitvoeren van geluidsmetingen vindt u hier.

Monitoringsplan zettingen (NDM)

In het monitoringsplan zettingen worden de volgende aspecten behandeld.

  • Beschrijving van de meetapparatuur die gebruikt wordt tijdens de zettingsmeting.
  • Beschrijving van de wijze waarop de hoogtemetingen wordt uitgevoerd. Indien voldoende informatie beschikbaar is wordt globaal aangegeven waar de meetpunten zijn.
  • Beschrijving van de rapportage die gemaakt wordt na de zettingsmeting.

Meer informatie over het uitvoeren van NDM-metingen vindt u hier.

Let op een monitoringplan is niet hetzelfde als een prognose, deze geeft namelijk weer wat de verwachtte risico’s zijn naar aanleiding van de uit te voeren werkzaamheden.

Wilt u meer weten over het maken van monitoringsplannen neem dan contact met ons op of vraag een offerte aan.