Geotechnisch advies

Prognoses

In het bestek van uw bouwproject wordt geëist dat u van te voren opgeeft hoeveel geluid, trillingen of zettingen u verwacht door het uitvoeren van de vele verschillende werkzaamheden. Hoe bepaalt u dit van tevoren als u niet weet wat de omgeving doet?

Een prognose is een rapport van de te verwachten omstandigheden door het uitvoeren van (bouw)werkzaamheden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om trillingen, geluid en zettingen.

Trillingsprognose
Een trillingsprognose of trillingspredictie is het beste onderzoekinstrument om een betrouwbare indicatie te krijgen van de te verwachten trillingen door bijvoorbeeld het plaatsen van damwanden. Door deze prognose tijdens de voorbereiding of in een vroeg stadium van uw bouwproject te laten maken voorkomt u hindernissen en stagnatie tijdens de uitvoering.

IFCO heeft sinds 1988 gegevens verzameld uit de honderden zelf uitgevoerde trillingsmetingen. Deze gegevens worden bewaard in een speciale database. Met deze unieke en zelf verzamelde gegevens stellen wij onze prognoses voor u op. In de prognose wordt met vele factoren rekening gehouden. Bijvoorbeeld met de vastheid van de bodem, de dikte van de palen of damwanden, maar ook de hoogte en het aantal verdiepingen van het belendende gebouw. Door de vele factoren kunt u ervan op aan dat u een nauwkeurige prognose van ons ontvangt zodat schade kan worden beperkt.

Omdat wij vaak in een later stadium van een project ook worden gevraagd voor het uitvoeren van trillingsmetingen wordt ons de gelegenheid geboden de gemaakte prognose te controleren. Door deze controle blijven wij leren en zullen wij ook de volgende keer een nauwkeurige prognose af kunnen geven.

Naast de trillingsprognose kunnen wij ook prognoses maken voor geluid en zettingen.

Let op! Een prognose is niet hetzelfde als een monitoringsplan, deze geeft namelijk weer hoe de monitoring uiteindelijk door een meettechnicus uitgevoerd zal gaan worden. De monitoringsplannen kunnen wij wel voor u opstellen.

Prognoses worden veelal door ons uitgevoerd in opdracht van gemeenten, provincies, gebouweigenaren, expertisebureaus, verzekeraars, projectontwikkelaars of aannemers.

Wilt u meer weten over het opstellen van verschillende prognoses?  Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.