Risico-analyse voor de Rotterdamse Urban surfpool

Voor de realisatie van de eerste Urban Wavepool in Rotterdam brengt IFCO risico’s aan bestaande kadeconstructies vooraf in kaart.  

In de bestaande Steigersgracht worden damwanden trillend geïnstalleerd voor het realiseren van de constructie van de surfpool. Hiervoor heeft de opdrachtgever Mobilis onze kennis en ervaring geraadpleegd voor het opstellen van een risico-analyse en trillings- en geluidsprognose. Daarnaast is het monitoringsplan in samenspraak met Mobilis opgesteld.  

Faalkostenreductie aan het project Kreekrijk in Assendelft

De IFCO methode biedt faalkostenreductie aan het project Kreekrijk in Assendelft. Door deze techniek wordt het mogelijk gemaakt om de voorbelasting tijd aanzienlijk te verkorten (3 tot 6 maanden) en daarmee de restzettingen tot een minimum te beperken en ook de ondergrond restzettingsarm te maken. Door het toepassen van deze techniek zijn de beheerkosten aanzienlijk lager en wordt voorkomen dat de ondergrond (sterk) vervuild wordt door de vele tonnen aan “kunststoffen” van verticale drains die anders in de ondergrond aangebracht zouden worden.