Funderingspalen

Nieuwbouw distributiecentrum Lidl

In Waddinxveen langs de A12 wordt het grootste distributiecentrum van de Lidl gerealiseerd. IFCO meet de 8.384 funderingspalen die voor het project worden geheid, door op eventuele defecten. Naast het doormeten hebben wij ook het heitoezicht op dit project uitgevoerd.

Funderingspalen

Westergouwe te Gouda

Westergouwe, een nieuwe wijk aan de rand van de stad Gouda. In de nieuwe wijk wordt door onze opdrachtgever gewerkt aan de infrastructuur. Zo maken zij diverse bruggen, waterpartijen en kademuren. Wij verzorgen de diverse monitoring t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Funderingspalen

Nieuwbouw Bakkersland te Aalmeer

Bakkersland opent in het najaar van 2016 één van de grootste bakkerijen van Europa in Aalsmeer. In februari is gestart met de ontwikkeling van het gebouw met een oppervlakte van 40.000 vierkante meter op Green Park Aalsmeer, dat is gelegen naast de grootste bloemenveiling van de wereld. Het pand komt op 1.053 palen te staan die allen door ons akoestisch worden doorgemeten op defecten.

Funderingspalen

Drukbelasting palen te Utrecht

In Utrecht hebben wij een drukbelasting uitgevoerd op een aantal palen die een reflectie toonde na het heien. Waarschijnlijk zat er een scheur in de paal. Door middel van een drukbelasting van ongeveer 50 ton hebben we de scheur dicht gedrukt. De reflectie is tijdens de belasting verdwenen, waardoor wordt aangetoond dat de paal weer volledig bruikbaar is.

Funderingspalen

Nieuwbouw Microsoft Agriport te Middenmeer

In Middenmeer breidt Microsoft uit met de nieuwbouw van een volgend bedrijfspand. Duizenden prefab betonpalen worden voor dit pand geheid door Terracon uit Werkendam. IFCO mag een deel van de palen doormeten om te zien of er verstoringen of breuken zijn.

Funderingspalen

Hoekselijn te Schiedam

Voor de nieuwe lightrailverbinding Hoekse Lijn tussen het nieuwe station Hoek van Holland Strand en metrostation Schiedam Centrum worden verschillende palen geheid. De palen zijn nog op hoogte waardoor we de palen moesten doormeten vanuit een hoogwerker.

Funderingspalen

Windmolen te Antwerpen – België

In Antwerpen worden een aantal nieuwe windmolens gemaakt. Onder 1 windmolen zitten 38 funderingspalen. IFCO heeft deze palen doorgemeten waarna de fundering van de molen gestort kon worden.

Funderingspalen

Heitoezicht windpark Bouwdokken

In Zeeland nabij Neeltje Jans wordt een nieuwe windmolenpark gebouwd genaamd ‘Bouwdokken’. Negen nieuwe windmolens zullen in 2018 klaar zijn voor gebruik. Voor de aannemer verzorgen wij het heitoezicht op dit project.

Funderingspalen

Kistdamgarage te Amsterdam

In Amsterdam wordt een ondergrondse parkeervoorziening verdeeld over 2 parkeerlagen gebouwd. De parkeergarage biedt straks ruimte voor 275 auto’s.

Funderingspalen

DC Appelweg Moerdijk

In de Moerdijk wordt een nieuw distributiecentrum gebouwd door Heembouw. IFCO heeft de meegedacht over het draagvermogen van de palen en deze ook doorgemeten.

Funderingspalen

Fietsparkeergarage Vijfhoek te Amsterdam

Steeds meer mensen komen met de fiets naar de Zuidas en het station Amsterdam Zuid. Daarom heeft de gemeente nu gezorgd voor een ondergrondse fietsparkeergarage.

Funderingspalen

Nieuwbouw loodsen EBS te Rotterdam

Voor de nieuwbouw van een aantal loodsen op het terrein van EBS te Rotterdam zijn wij al een aantal weken bezig met het doormeten van de 1.600 stuks funderingspalen op dit project.

Funderingspalen

Nieuwbouw Lidl te Oosterhout (GLD)

Ook in 2018 mogen wij weer meewerken aan de bouw van een nieuw distributiecentrum voor de Lidl. Dit keer komt er een kolossaal gebouw in Oosterhout (GLD) waar ruim 16.000 funderingspalen onder komen.

Funderingspalen

Paalmatras N207 te Leimuiden

Voor de uitbreiding van de N207 te Leimuiden is gebruik gemaakt van een paalmatras. Wij mochten voor onze opdrachtgever de funderingspalen doormeten op dit project.

Funderingspalen

Doormeten funderingspalen onder het wateroppervlak te Utrecht

Regelmatig wordt ons gevraagd funderingspalen door te meten bovenwater. Soms verrichten wij deze werkzaamheden ook onder het water oppervlak, dit doen wij niet alleen. Wij worden hierbij geassisteerd door een ervaren duikteam. Zo ook voor een project in Utrecht. Hier hebben wij in samenwerking met Aquatech Diving 164 funderingspalen doorgemeten.