Trillingsmetingen

Herinrichting Bomenbuurt te Alphen a/d Rijn

In de wijk Bomenbuurt te Alphen a/d Rijn worden er meerdere straten opnieuw voorzien van riolering. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden die ongeveer 26 weken duren voeren wij met 3 systemen trillingsmetingen uit.

Trillingsmetingen

Muntbrug te Utrecht

In Utrecht worden de remmingswerken van de muntbrug vervangen door nieuwe palen. De monumentale panden in de buurt zijn door ons gemonitord op trillingen om schade aan de panden te voorkomen.

Trillingsmetingen

Herinrichting Javastraat te Den Haag

In de Haag wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Javastraat. De straat krijgt betere fietspaden, de riolering wordt vervangen en er komt nieuw asfalt. Tijdens deze werkzaamheden monitoren wij de trillingen die eventueel vrij komen, zodat overlast en schade hierdoor beperkt blijft.

Trillingsmetingen

Spoorbypass te Mechelen (België)

In Mechelen voeren wij verschillende monitoringswerkzaamheden uit ter ondersteuning van de werkzaamheden bij het spoor en de diverse kunstwerken. Geluid en trillingen hebben wij gemonitord en de palen zijn proefbelast. Lees ook het artikel in het magazine Grond/Weg/Waterbouw België.

Trillingsmetingen

Schutterskwartier te Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat de kwaliteit van de buitenruimte in het Schutterskwartier verbeteren en de oude riolering vervangen. Wij adviseren de aannemer met betrekking tot de trillingen die vrij komen bij de werkzaamheden. Daarnaast voeren we ook de trillingsmetingen uit om risico’s te vermijden.

Trillingsmetingen

Herinrichting Bezuidenhout-Oost te Den Haag

In de wijk Bezuidenhout-Oost in Den Haag wordt het komende jaar gewerkt aan het vervangen van de riolering en de herinrichting van de wijk. Tijdens deze periode zullen wij trillingsmetingen uitvoeren om hinder en schade in de omgeving te voorkomen. De gemeente heeft geëist dat de trillingsmetingen onder BRL5023 uitgevoerd dienen te worden. IFCO is hiervoor gecertificeerd en voert de metingen volgens de gestelde eisen uit.

Trillingsmetingen

Beschermd dorpsgezicht te Warmond

Warmond, een dorp in de Zuid-Hollandse Bollenstreek en sinds 2006 is een gedeelte van het dorp aangewezen als beschermd dorpsgezicht. In de omgeving worden nieuwe appartementen gebouwd en monitoren wij een aantal van de panden die onder het beschermd dorpsgezicht vallen op trillingen. Omdat de panden een cultuur historische waarde hebben worden zij gemonitord volgens categorie 3 (SBR-A).

Trillingsmetingen

Herinrichting Gouderak

In Gouderak wordt in veel straten de riolering vervangen en de openbare ruimte opgehoogd. Momenteel worden de volgende straten aangepakt: Wilgenhof, Elzenhof, Populierenhof, Kastanjehof, Eikenhof, Beukendaal (noordzijde), Lindendaal (noordzijde) en Lependaal (gedeeltelijk). IFCO meet over een periode van 35 weken de trillingen tijdens de uit te voeren werkzaamheden.

Trillingsmetingen

Groot onderhoud Eidelweisslaan te Papendrecht

Aan de Eidelweisslaan te Papendrecht wordt groot onderhoud gepleegd in opdracht van de gemeente. Om achteraf discussies over schade met eigenaren en bewoners te voorkomen heeft IFCO voor de gemeente de bouwkundige opnamen uitgevoerd in een groot aantal woningen en gebouwen. De opnamen zijn uitgevoerd in samenwerking met onze zusteronderneming 4RISK.

Trillingsmetingen

Burgemeester de Bruïnelaan te Zwijndrecht

Tijdens de riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden a/d Bruïnelaan te Zwijndrecht voeren wij trillingsmetingen, peilbuismetingen en deformatiemetingen uit. Door het combineren van de drie verschillende monitoringsonderdelen beheersen we de risico’s die eventuele schades kunnen veroorzaken.

Trillingsmetingen

Sloopwerk a/d Badhuisweg te Scheveningen

In Scheveningen wordt dit appartementencomplex gesloopt zodat er nieuwbouw kan plaats vinden. Tijdens de sloopwerkzaamheden hebben wij de geluidsoverlast en trillingen gemeten om schade aan omliggende panden en overlast voor omwonende zoveel mogelijk te voorkomen.

Trillingsmetingen

Bemande trillingsmeting Oostvoorne

In Oostvoorne bouwt onze klant een nieuwe woning in een bestaande wijk. Om schade aan omliggende woningen te voorkomen voert IFCO tijdens de heiwerkzaamheden een bemande trillingsmeting uit.

Trillingsmetingen

Hoftoren Den Haag

De Hoftoren in Den Haag wordt gedeeltelijk verbouwt. Tijdens de sloopwerkzaamheden van het garagedek hebben wij diverse trillingsmetingen uitgevoerd met meerdere meetsystemen.

Trillingsmetingen

Vervangen riool te Dordrecht

In de Madame Curiestraat wordt het gehele riool vervangen. Tijdens de werkzaamheden meten wij de trillingen die vrijkomen. De meetsystemen “lopen” meerdere weken op de kortste afstand van de werkzaamheden mee.

Trillingsmetingen

Sloopwerkzaamheden te Leiden

Naast het museum Naturalis te Leiden wordt een oud pand gesloopt. Om schade te voorkomen aan de grote collectie botten die het Naturalis heeft voeren wij trillingsmetingen uit tijdens de sloopwerkzaamheden.

Trillingsmetingen

Vervangen Philips Willemsbrug te Rotterdam

In Rotterdam wordt de Philips Willemsbrug vervangen door een geheel nieuwe brug. Op 4 verschillende locaties voeren wij trillingsmetingen uit. De meetsystemen zijn uitgevoerd met online monitoring zodat diverse partijen zoals de aannemer, de heier of de gemeente 24 uur per dag mee kunnen kijken.

Trillingsmetingen

Vervangen kademuur Dunne Bierkade

In Den Haag worden a/d Dunne Bierkade de kademuren vervangen. Omliggende monumentale panden worden gemonitord op trillingen om schade te voorkomen. Ook de damwanden worden in de gaten gehouden door middel van inclinometingen.

Trillingsmetingen

Vervangen fietsbruggen te Naarden

In Naarden worden twee fietsbruggen vervangen, dichtbij twee monumentale panden. De panden hebben wij door middel van hoogte- en trillingsmetingen gemonitord. Vooraf is een bouwkundige opname uitgevoerd.

Trillingsmetingen

Sloopwerk trambaan te Nootdorp

Reconstructiewerkzaamheden in Nootdorp kunnen voor overlast zorgen in de omgeving. IFCO meet de geluidsoverlast en de eventuele trillingen die vrij kunnen komen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Trillingsmetingen

MFC Stadspolder te Kortgene

Momenteel wordt een Multi Functioneel Centrum in Kortgene gebouwd om bewoners en dorpsgenoten een thuisgevoel te geven. IFCO verricht de trillingsmetingen tijdens de uit te voeren bouwwerkzaamheden.

Trillingsmetingen

ABN-AMRO Amsterdam

Enige tijd geleden werden er door medewerkers in dit kantoorpand trillingen gevoelt. IFCO werd vrijwel direct door de gemeente ingeschakeld om met 5 trillingsmeters metingen uit te komen voeren. Binnen 24 uur waren wij op locatie.

Trillingsmetingen

Funderingsherstel Rotterdam

In de wijk Kralingen wordt in een aantal straten funderingsherstel toegepast. Tijdens de het heien van de nieuwe funderingspalen voeren wij trillingsmetingen uit ter voorkoming van schade aan de panden.

Trillingsmetingen

Kademuren Veenkade Den Haag

Op de Veenkade in Den Haag worden alle kademuren vervangen en de kades opnieuw ingericht. IFCO voert tijdens het gehele project trillingsmetingen uit bij verschillende woningen en panden.

Trillingsmetingen

Nieuwbouw Medisch Centrum Goes

Aan de Dusseldorpstraat te Goes wordt een nieuw medisch centrum gebouwd. De omliggende woningen en naast liggende school wordt gemonitord.

Trillingsmetingen

Tidal Technology Center Grevelingendam

Tijdens de bouw van het Tidal Technology Center Grevelingendam heeft IFCO de trillingsmetingen uitgevoerd. Het Tidal Technology Center Grevelingendam ook wel TTC-GD genoemd wordt in 2019 geopend en is dan de 1e wereldwijde testlocatie op land voor getijdenenergie.

Trillingsmetingen

Nieuwbouw Montea Isero te Waddinxveen

In onze achtertuin worden heiwerkzaamheden uitgevoerd voor het nieuwe logistiek distributiecentrum aan de Dirk Verheulweg. IFCO voert de trillingsmetingen uit aan de omliggende belendingen en leidingen. Tevens hebben wij deze belendingen bouwkundig opgenomen.