Risico-analyse voor de Rotterdamse Urban surfpool 

Voor de realisatie van de eerste Urban Wavepool in Rotterdam brengt IFCO risico’s aan bestaande kadeconstructies vooraf in kaart. Voor de realisatie van de constructie van de surfpool in de bestaande Steigersgracht worden damwanden trillend geïnstalleerd. Hiervoor heeft de opdrachtgever Mobilis onze kennis en ervaring geraadpleegd voor het opstellen van een risico-analyse en trillings- en geluidsprognose. Daarnaast is het monitoringsplan gezamenlijk opgesteld met Mobilis. 

De huidige staat en fundatie van de kadeconstructie wordt eerst geïnventariseerd. Deze informatie biedt de basis voor een constructief bouwkuipontwerp van onze geotechnische adviseurs. De paalfundering en bouwfasering van de bouwkuip zijn het uitgangspunt voor de risico-analyse, hieronder worden per bouwfase ongunstige factoren, risico’s en te nemen maatregelen benoemd en nader toegelicht. Tot slot zijn de conclusies en aanbevelingen beschreven.

De aanbevelingen zijn gericht op het waarborgen van duurzaamheid van de omgeving tijdens en na realisatie van het bouwproject. Deze vormen de basis voor het monitoringsplan inclusief de opgestelde trillings- en geluidsprognose door onze geotechnische adviseurs. De monitoring wordt uitgevoerd door onze partner 4RISK.

Wilt u meer weten over onze diensten?
Kijk op onze website www.ifco.nl. Of stuur een e-mail met uw aanvraag naar calculatie@ifco.nl.

Lees hier hoe risicomonitoring een bijdrage levert aan omgevingsrisicomanagement, specifiek voor dit interessante project RIF010 in Rotterdam.

Meer informatie over dit interessante project: volg ons via LinkedIN en lees meer op de websites van onze opdrachtgevers Mobilis en RIF010.