Stadskantoor en stationshal te Delft

Het project Stadskantoor en Stationshal Delft omvat:
• De bouw van een bovengrondse stationshal van ongeveer 4.500 m2
• De bouw van een nieuw stadskantoor, inclusief een publiekshal, van ongeveer 29.500 m2

Het verrichten van TIS-diensten (controle op het ontwerp, inspectie tijdens de uitvoering en een goedkeuringsverklaring) voor het project Stadskantoor en Stationshal Delft incl. de coördinatieverplichting met de TIS van de tunnel, Seconed. Daarnaast is opdracht verkregen voor 2 extra toetsen op het funderingsontwerp van het Stadskantoor.