Geotechnisch advies

TIS Controle werkzaamheden

IFCO is onderdeel van een TIS-organisatie. Dit is een technisch deskundig instituut dat onafhankelijk is van alle partijen die bij de bouw van een project betrokken zijn. Een TIS-organisatie beoordeelt de constructieve veiligheid van een bouwwerk. Het analyseert risico’s in alle bouwfases, toetst het ontwerp, doet technische controles, voert inspecties uit tijdens de bouw en geeft een goedkeuringsverklaring af bij oplevering.

IFCO Funderingsexpertise is onderdeel van de TIS-organisatie IRI (Infrastructural Risk Inspections).

IRI is een samenwerkingsverband van DVA engineering B.V., IFCO funderingsexpertise B.V. en Nebest B.V. Door ons intensieve samenwerkingsverband is er binnen IRI sprake van specialisaties op vele vakgebieden. Door de bundeling van kennis ontstaat er een multifunctioneel inzetbaar team dat reeds betrokken is bij vele projecten.

Het toetsend bureau IRI, is een onderneming met kernactiviteiten zoals het toetsen van ontwerpen en toetsen van de uitvoering van bouwwerken, met name toegespitst op de civiele techniek en de railinfra. De oprichting van deze organisatie is ontstaan uit de wens van marktpartijen om het ontwerp- en uitvoeringsproces te laten toetsen door een onafhankelijk adviesbureau. IRI richt zich als volledig onafhankelijk bureau op dit marktsegment.

IRI staat voor de uitdaging om, in samenwerking met betrokkenen bij het bouwproces, de kwaliteit van het product te verbeteren, de efficiency in het proces te vergroten en de faalkosten bij de realisatie van het product te verlagen.

Een kleine greep uit onze projecten:

  • Tweede Coentunnel / CCY-CCN
  • Rotterdamsebaan te Den Haag
  • Verkeersleidingspost Roosendaal / Prorail
  • Atrium de Resident / Rijksgebouwendienst
  • Kunstwerken Schiphol Amsterdam-Almere / SAAone
  • Stadskantoor en stationshal Delft / Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft
  • Verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek / EPC Poort van Noord v.o.f.

Wilt u meer weten over onze aanpak en inzet op onze TIS-projecten neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Wilt u meer weten over onze TIS organisatie IRI en onze partners klikt u dan door naar onze website www.ir-inspections.eu