TIS-projecten

Verkeersleidingspost te Roosendaal

Het project bestaat uit de uitbreiding (nieuwbouw) van de Verkeersleidingspost in Roosendaal. De nieuwbouw bestaat uit twee kernen en een extra verdieping, welke als een zelfstandige constructie gerealiseerd wordt bovenop de reeds aanwezige Verkeersleidingspost.
De extra verdieping is als een staalskeletconstructie uitgevoerd. Daarnaast diende de huidige Verkeersleidingspost, bestaande uit een begane grond en eerste verdieping, gerenoveerd te worden. De renovatie heeft betrekking op zowel het inbouwpakket als de buitenschil van het gebouw.

De taak aan IRI was het verrichten van controle werkzaamheden voor het aanbestedingsdossier Verkeersleidingspost te Roosendaal.

TIS-projecten

Verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek

Het consortium Poort van Noord (combinatie van diverse BAM bedrijven) gaat de N33 verdubbelen van de A28 bij Assen naar de A7 bij Zuidbroek van twee naar vier rijstroken over een lengte van bijna 40 kilometer.

Ten aanzien van alle nieuw te realiseren alsmede aan te passen bestaande ongelijkvloerse kruisingen in de infrastructuur worden op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden verricht: het opstellen van een risicoanalyse en toetsstrategie, controle uitgangspunten notitie, het valideren van het (definitieve en uitvoerings-)ontwerp, het opstellen van rapportages, het bespreken van de resultaten en het opstellen van een goedkeuringsverklaring.

De werkzaamheden voor dit project worden uitgevoerd door IRI BouwQ Survey, een samenwerkingsverband van TIS-organisaties IRI en BouwQ.