Geotechnisch monitoring

IFCO Funderingsexpertise B.V.

Limaweg 17, 2743 CB Waddinxveen

0182-646646

Trillingsmetingen

Trillingen meten op uw bouw- of sloopproject, in uw woning, uw bedrijfspand of aan een ander object? Onze meettechnicus neemt het aantal benodigde meetsystemen mee en installeert deze voor u op de juiste plek. De juiste plek wordt bepaald door verschillende omstandigheden. Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd en op welke afstand?

Na installatie zal het meetsysteem de trillingen meten die voornamelijk veroorzaakt worden door:

  • heien van palen;
  • in- en uittrillen van damplanken;
  • sloopwerkzaamheden;
  • rioleringswerkzaamheden;
  • herstellen/vervangen kademuren;
  • herinrichtingswerkzaamheden;
  • (bouw)verkeer / verkeersdrempels;
  • machines en installaties;
  • explosies, aardbevingen en botsingen;
  • diverse (bouw)werkzaamheden.

Met deze en nog veel meer verschillende trillingsgevoelige oorzaken hebben wij inmiddels ruim 30 jaar ervaring opgebouwd.

Onbemande metingen

In de meeste gevallen zullen de trillingsmetingen onbemande worden uitgevoerd. Onze meettechnicus komt de meetsystemen installeren en geeft u een korte uitleg over het meetsysteem. Eventueel kijken we met u mee hoe de systemen het beste verplaatst kunnen worden of mee kunnen lopen met de uit te voeren werkzaamheden. Zo kunt u altijd op de kortste afstand van de werkzaamheden meten.

Bemande metingen

Onze meettechnici kunnen indien nodig een bemande meting voor u uitvoeren. Dit houdt in dat onze meettechnicus de meetsystemen meeneemt, installeert op de goede plek, tijdens de meting de systemen beheert en u op de hoogte houdt van de gemeten trillingswaarden. Een bemande meting wordt vaak uitgevoerd als dit geëist wordt door de gemeente of als er maar een hele korte periode gemeten dient te worden.

VIBRA-+

Bij het uitvoeren van de trillingsmetingen maken wij gebruik van de door Profound ontwikkelde VIBRA+-serie. Deze systemen maken het mogelijk om conform de DIN of de SBR-richtlijnen te meten en de metingen uit te werken.

U Kunt de VIBRA+ ook voor een bepaalde periode huren.

Richtlijnen

SBR-A schade aan gebouwen

SBR-B hinder voor personen (in gebouwen)

SBR-C storing aan apparatuur

Volgens de SBR-richtlijn kunnen zoals hieronder afgebeeld de metingen op drie verschillende manieren worden uitgevoerd.

indicatieve-meting-voorbeeld

Indicatieve meting (één meetpunt voor het gehele bouwwerk)

beperkte-meting-voorbeeld

Beperkte meting (minimaal twee meetpunten)

uitgebreide-meting-voorbeeld

In 2017 is de SBR-richtlijn A ‘Schade aan gebouwen’ herzien onder leiding van de SBRCURnet-commissie 1445. Inmiddels wordt de nieuwe richtlijn actief toegepast bij trillingsmetingen binnen IFCO. Onze experts zijn bijgeschoold, de trillingsmeters en software zijn bijgewerkt. Wil je meer weten over de wijzigingen SBR-A en hoe deze toe te passen in de praktijk neem dan contact met ons op.

Uitgebreide meting (minimaal 4 of meer meetpunten)

Procescertificaat BRL 5023

Vanaf januari 2013 voert IFCO trillingsmetingen uit onder het Komo procescertificaat beschreven in Beoordelingsrichtlijn BRL 5023. IFCO geeft daarmee haar opdrachtgevers optimale zekerheid over de uitvoering van gegarandeerde kwalitatief goede trillingsmetingen en wordt daarop als één van de weinige meetbureaus door certificatie-instelling SKG IKOB gecontroleerd. Daarmee is IFCO haar opdrachtgevers, nu en in de toekomst nog beter van dienst.

Online monitoring

Het monitoren van de trillingen op uw bouwproject kunt u tegenwoordig ook 24 uur per dag, direct online volgen. U kunt de trillingswaarden direct op uw scherm (computer, tablet of smarttelefoon) zien en bekijken. Daarnaast is het ook mogelijk om de opdrachtgever, hoofdaannemer of sloopwerker deze gegevens direct in te kunnen laten zien met een gastaccount.

Ga direct naar online monitoring om meer te zien of in te loggen.

Monitoringsplan trillingen

Voor sommige projecten zult u bij uw opdrachtgever of bij de gemeente aan moeten geven hoe een trillingsmeting uitgevoerd gaat worden. Dit wordt gedaan door middel van een monitoringsplan trillingen. Indien nodig kunnen wij dit plan voor u opstellen.

Klik hier om te zien wat er in een monitoringsplan omschreven wordt.

Trillingsprognose

Een opgave van te verwachten trillingen door de werkzaamheden kan door uw opdrachtgever of door de gemeente geëist worden. Voor de start van het werk dient u aan te geven hoeveel trillingen er vrij komen bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Wij stellen dit plan voor u op volgens onze eigen ontwikkelde methode.

Klik hier om te zien wat er in een trillingsprognose omschreven wordt.

Trillingsmetingen kunnen uitgevoerd worden in combinatie met andere metingen. Bijvoorbeeld geluidsmetingen, zettingsmetingen, doormeten funderingspalen of deformatiemetingen.

Wilt u meer weten over het uitvoeren van een trillingsmeting neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan bij onze partner 4RISK, specialist in omgevingsrisicomanagement, per e-mail offertes@4risk.nl.