Verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek

Het consortium Poort van Noord (combinatie van diverse BAM bedrijven) gaat de N33 verdubbelen van de A28 bij Assen naar de A7 bij Zuidbroek van twee naar vier rijstroken over een lengte van bijna 40 kilometer.

Ten aanzien van alle nieuw te realiseren alsmede aan te passen bestaande ongelijkvloerse kruisingen in de infrastructuur worden op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden verricht: het opstellen van een risicoanalyse en toetsstrategie, controle uitgangspunten notitie, het valideren van het (definitieve en uitvoerings-)ontwerp, het opstellen van rapportages, het bespreken van de resultaten en het opstellen van een goedkeuringsverklaring.

De werkzaamheden voor dit project worden uitgevoerd door IRI BouwQ Survey, een samenwerkingsverband van TIS-organisaties IRI en BouwQ.